Tjänster

Konservering-Restaurering-Renovering

Konservering och restaurering – innebär oftast ett mindre ingrepp som utförs på föremål som inte är i bruk. Renovering – innebär i regel större åtgärder och på textilier som används.

Åtgärdsförslag

Vi tar alltid fram ett åtgärdsförslag inför ett beställt uppdrag, men gör även åtgärdsprogram på konsultbasis.

Vård- och underhållsplaner

Vi upprättar vård- och underhållsplaner för textilsamlingar eller enskilda föremål åt församlingar och museer.

Montering och utställningsarbete

Utbildning

Vi erbjuder kurser/föredrag anpassade efter kundens önskemål.

Rådgivning

©ingeborg skaar textilvård ab